2006-2007 ÖĞRETİM YILINDA ADEKSAMda BURS KAZANAN LİSE ÖĞRENCİLERİNİN LİSTESİ

  ADI VE SOYADI OKUDUĞU OKUL DOĞUM YERİ
       
1. FATİME KASAM Gostivar Mesleki Sağlık Lisesi Gostivar
2. BÜLENT ALİ Gostivar İktisad Lisesi Gostivar
3. SÜEDA SARAÇ Gostivar Lisesi Gostivar
4. NACİYE CAFER Gostivar Mesleki Sağlık Lisesi Gostivar
5. FETİ ARİF Gostivar İktisad Lisesi Gostivar
6. SAYİME REKA Gostivar Lisesi Gostivar
7. ŞEYDA AHMET Gostivar Mesleki Sağlık Lisesi Vrapçişte
8. SELMA YUSUF Gostivar Meslek Sağlık Lisesi Vrapçişte
9. ZERRİN RİSTEM Gostivar Meslek Sağlık Lisesi Vrapçişte
10. ELİF MEHMED Gostivar Meslek Sağlık Lisesi Vrapçişte
11. REYHAN EMİN Gostivar Lisesi Vrapçişte
12. ŞEYLA MÜRTEZAN Gostivar Lisesi Kalkandelen
13. SELMA RAMADAN Kalkandelen Meslek Sağlık Lisesi Kalkandelen- Tearçe
14. MEVLAN ZENDEL Gostivar İktisat Lisesi Kalkandelen
  CÜNEYT BEKİR Gostivar Lisesi Kalkandelen
16. NİRVET CELADİN Kalkandelen Meslek Sağlık Lisesi Yelovyane-

Kalkandelen

17. NAHİDA CİTANOVA Kalkandelen Meslek Sağlık Lisesi Çimik-Pehçevo
18. ŞUAİB ZENGO Gostivar Meslek Lisesi Merkez Jupa
19. TİLYANA SKENDER Gostivar Meslek Sağlık Lisesi Merkez Jupa
20. YILDIZ İSMAİL Gostivar Meslek Sağlık Lisesi Merkez Jııpa-Debre
21. BİRSEN ZENGOSKA Gostivar Lisesi Merkez Jupa
22. ÖZCAN

SÜLEYMANSKİ

Gostivar İktisat Lisesi Merkez Jupa
23. AĞMAN

SKENDEROSKİ

Gostivar Endüstri Meslek Lisesi Merkez Jupa-
Jitnenik
24. BENAZİ ŞEMOSKA Gostivar Meslek Sağlık Lisesi Merkez Jupa
25. YASMİN KALAÇ Üsküp İktisat Lisesi Üsküp
26. ESER BİLAL Üsküp Lisesi Üsküp
27 SEVİLAY RECEP Gostivar Meslek Sağlık Lisesi Üsküp
28 İDRİS KALAÇ Üsküp İktisat Lisesi Üsküp
29 F ATİ MA
MUSTAFOSKA
Gostivar Lisesi Plasnitsa – Kırçova
30. BELKİSA

KEMENCESKA

Gostivar Meslek Sağlık Lisesi Plasnitsa – Kırçova
31. ADNAN İMEROSKİ Gostivar İktisat Lisesi Plasnitsa – Kırçova
32. A. VAHİT Gostivar Endüstri Meslek Lisesi Plasnitsa – Kırçova
33. NEVRUS KARAREŞİT Gostivar Endüstri Meslek Lisesi Plasnitsa – Kırçova
34. AMEL MUÇOSKİ Gostivar Endüstri Meslek Lisesi Plasnitsa – Kırçova
35. GÜLHANA ŞEMOSKA Gostivar Meslek Sağlık Lisesi Plasnitsa – Kırçova
36 ORHAN İBRAHİM Gostivar İktisat Lisesi Kanatlar – Pirlepe
37. MESUT S. MEMİŞ Gostivar Lisesi Kanatlar – Pirlepe
38. ALİ TEKEŞAN Gostivar İktisat Lisesi Kanatlar – Pirlepe
39. SANİYE YUSUFOSKA Gostivar İktisat Lisesi Kanatlar – Pirlepe
40. BİRSEN

MUSTAFOSKA

Gostivar İktisat Lisesi Kanatlar – Pirlepe
41. ZEYNEP SADİKOSKA Gostivar İktisat Lisesi Kanatlar – Pirlepe
42 FATMA TUNTESKA Gostivar Meslek Sağlık Lisesi Lajani – Pirlepe
43. KERİM DAUTOSKİ Gostivar Meslek Lisesi Lisiçani – Kırçova
44 SELMA BAŞTÜRK Gostivar İktisat Lisesi Lisiçani – Kırçova
45. ENİSA ZEYNOSKA Gostivar Meslek Sağlık Lisesi Lisiçani – Kırçova
46 SEZEN ZÜLFİ Gostivar Meslek Sağlık Lisesi Ohri
47. MELİSA YUSUFOSKA Gostivar Lisesi Kırçova
48. SELDA KANZO Gostivar Lisesi Kırçova
49. MUSTAF ŞEYDOSKİ Gostivar Endüstri Meslek Lisesi Kırçova
50. NERGİS

İBRAHİMOSKA

Gostivar Lisesi Kırçova
51 FUADA MUSOSKA Gostivar Lisesi Sırbyani – Kırçova
52. CENİFER ALİYOSKA Gostivar Lisesi Sırbyani – Kırçova
53. MENİSA İPÇESKA Gostivar İktisat Lisesi Çelopek -Kırçova
54 EMRAN ABDULOSKİ Gostivar Meslek Sağlık Lisesi Preglovo – M. Brod
55 MUSTAFA MUSTAFA Ustrumca Lisesi Ustumca
56. SEYHAN ÇİÇEK Gostivar Meslek Sağlık Lisesi Memişli – Ustrumca
57. EDİTA ALİLOSKA Gostivar Lisesi Debreşte – Pirlepe
58. FATİMA HASANOSKA Gostivar Lisesi Debreşte – Pirlepe
59. ENİS İBESKİ Kalkandelen Meslek Sağlık Lisesi Debreşte – Pirlepe
60. MAGFİRA

SADULOSKA

Gostivar Meslek Sağlık Lisesi Debreşte – Pirlepe
61. CENİFER

SİNANOSKA

Gostivar Lisesi Debreşte – Pirlepe
62. H ATİCE TOPALOSKA Kalkandelen Meslek Sağlık Lisesi Debreşte – Pirlepe
63. CANTÜRK FAZLİYA Gostivar İktisat Lisesi Debreşte – Pirlepe
64 LURİM SİNANSOSKİ Gostivar Endüstri Meslek Lisesi Debreşte – Pirlepe
65 İSMET İSLAMOSKİ Gostivar İktisat Lisesi Debreşte – Pirlepe
66 NİHAT SADULOSKİ Gostivar Endüstri Meslek Lisesi Debreşte – Pirlepe
67 ABDULLAH İBOSKİ Gostivar Lisesi Debreşte – Pirlepe
68. RAMADAN ÜSEİNOV Gostivar İktisat Lisesi Alikoç – Radoviş
69. TURGUTYAHO Gostivar Endüstri Meslek Lisesi Radoviş
70. KEMAL İBRAHİM Radoviş Lisesi Radoviş
71 ÜSEİN DEMİROV Radoviş Lisesi Radoviş
72 SELVET CAFEROVA Radoviş Lisesi Radoviş
73 MÜMİN ŞERİF Radoviş Lisesi Radoviş
74 YASAR DEMİROV Radoviş Lisesi Radoviş
75 GÜLCAN ÖMER Radoviş Lisesi Radoviş
76 BURHAN ŞEMOSKİ Gostivar Lisesi Resne
77 GÜNER RECEPOSKİ Gostivar Endüstri Meslek Lisesi Manastir
78 DİLEK İDRİZ Gostivar Meslek Sağlık Lisesi Düzlük-İştip
79 SENNAZ SÜLEYMAN Gostivar Lisesi İŞtip
80 NAZMİ YUSİN Gostivar Meslek Lisesi Poçival-İştip

 

Burs komisyonu üyeleri:
Beytula MUÇA – ADEKSAM Başkanı
Saİih MURAT – ADEKSAM Gen. Sekreteri
Erdal KUKUL – ADEKSAM Asbaşkanı
Tahsin İBRAHİM – ADEKSAM Asbaşkanı
Adem ATALKO – ADEKSAM Meclis Üyesi
Fadıl HOCA – MATÜSİTEB Gen.Başkanı

 

Gostivar 28.11.2006