LİSE VE DENGİ OKUL ÖĞRENCİLERİ

S.N Adı Baba adı ve Soyadı Doğum Yeri Okuduğu Okul Sınıf
 1. 1
Nalan İsmet Toska Gostivar Sağlık Lisesi – Gostivar IV
 1. 2
Asen Erol Hocisa Gostivar Sağlık Lisesi – Gostivar I
 1.  
Berat Nevzat Hocisa Gostivar İktisat Lisesi – Gostivar II
 1.  
Muhammed Yaşar Bayraktar Gostivar İktisat Lisesi – Gostivar I
 1.  
Gülcan Musa Şare Gostivar İktisat Lisesi – Gostıvar II
 1.  
Kübra Mütalip İslam Gostivar Düz Lise – Gostivar II
 1.  
Yasemin Rezak İsmaili Gostivar Düz Lise – Gostivar III
 1.  
Semiran Adem Melan Gostivar Düz Lise – Gostivar III
 1.  
Ebru Mensur Menga Gostivar Sağlık  Lisesi – Kalkandelen II
 1.  
Nalan Hüdaver Aruç Gostivar Medrese – Gostivar I
 1.  
Sema Enver Ademi Vrapçişte Sağlık  Lisesi – Kalkandelen II
 1.  
Serhan Abdülsamet Mamuti Tearçe Sağlık  Lisesi – Kalkandelen III
 1.  
Meryem Aziz Mürtezani Kalkandelen Sağlık  Lisesi – Kalkandelen I
 1.  
Emir Selman Lokan Kalkandelen Sağlık  Lisesi – Kalkandelen III
 1.  
Munir Mustafa Misimi Urviç Sağlık  Lisesi – Kalkandelen II
 1.  
Elisa Seyfidin Cemaili Urviç Sağlık  Lisesi – Kalkandelen II
 1.  
Nergüzel Adem Dauti Urviç Sağlık  Lisesi  -Kalkandelen II
 1.  
Elvira Ferid Fetai Urviç Sağlık  Lisesi – Kalkandelen II
 1.  
Özlem Ramadan Omeri Urviç Sağlık  Lisesi – Kalkandelen II
 1.  
Alma Vezaip Misimi Urviç Sağlık  Lisesi – Kalkandelen II
 1.  
Aygül Faruk Yonuzi Urviç Sağlık  Lisesi – Kalkandelen II
 1.  
Meryema Celadin Celadini Urviç Sağlık  Lisesi – Kalkandelen III
 1.  
Cenis Memetaliya Asani Urviç Sağlık  Lisesi – Kalkandelen III
 1.  
Aygül Faruk Yonuzi Urviç Sağlık  Lisesi – Kalkandelen II
 1.  
Alma Nevzat Misimi Yelovyane Sağlık  Lisesi – Kalkandelen II
 1.  
Meliha İsmail Çekoviç Üsküp Sağlık  Lisesi – Üsküp III
 1.  
Sedat Visel Visel Debre Düz Lise – Gostivar II
 1.  
Rahman Refet İlyas Debre Düz Lise – Gostivar II
 1.  
Mücahid Ayredin Kamiloski Debre Sağlık  Lisesi – Gostivar II
 1.  
Selma Sadredin Ayroska Debre Sağlık  Lisesi – Gostivar II
 1.  
Semra Zekir Sadikoska Debre Sağlık  Lisesi – Gostivar I
 1.  
Kail Nazım Sidi Debre Düz Lise – Gostivar II
 1.  
Enes Rujdiya Osmanoski Debre İktisat Lisesi – Gostivar II
 1.  
Orhan Zini Skender M.Jupa Sağlık  Lisesi – Gostivar II
 1.  
Faik Zenula Bayramovski M.Jupa Sağlık  Lisesi – Gostivar II
 1.  
Dilek Nasir Tale M.Jupa Sağlık  Lisesi – Gostivar II
 1.  
Amsal Hamid Şemovski M.Jupa Sağlık  Lisesi­  – Gostivar III
 1.  
Mirvetka Şefki Elmazovski M.Jupa Sağlık  Lisesi – Gostivar III
 1.  
Mehida Naser Sefedinovska M.Jupa Sağlık  Lisesi – Gostivar II
 1.  
Omer Safet Sadoski Jitnenik – M.Jupa Sağlık  Lisesi – Gostivar III
 1.  
Sinem Mirto Süleymanovska Jitnenik – M.Jupa Sağlık  Lisesi – Gostivar II
 1.  
Gonca Halil Seydi Breştanik – M.Jupa Sağlık  Lisesi – Gostivar IV
 1.  
Asip Medi Durmiş Elessa – M.Jupa Düz  Lise – Gostivar III
 1.  
Hakan Ayrulla Emre Novak – M.Jupa Düz  Lise – Gostivar I
 1.  
Oktay Mimin Emro Novak – M.Jupa Lise – Gostivar I
 1.  
Behat Smail Balkan Valandova Düz  Lise – Gostivar II
 1.  
İzzet Hasan Osman İştip Düz  Lise – Gostivar IV
 1.  
Mümin İsmail Mahmut İştip Düz Lise – Gostivar III
 1.  
Süleyman Yusin Aliov İştip Düz Lise – Gostivar III
 1.  
Deniz Süleyman İdriz İştip Endüstri Lisesi – Gostivar IV
 1.  
Erdeney Enver Nurevski Lisiçani – Kırçova Düz  Lise – Gostivar II
 1.  
Enes Esver Bayramoski Lisiçani – Kırçova Düz  Lise – Gostivar II
 1.  
Edis Kemal Nur Lisiçani – Kırçova Iktisat  Lisesi – Gostivar II
 1.  
Ozkan Nurfet Zeynoski Lisiçani – Kırçova Sağlık  Lisesi – Gostivar III
 1.  
Meryem Sefudin Ali Lisiçani – Kırçova Düz Lise – Gostivar III
 1.  
Samir Senamedin Baftiroski Lisiçani – Kırçova Endüstri Lisesi – Gostivar III
 1.  
Elifa Fazliya Saliofski Lisiçani – Kırçova İktisat  Lisesi – Gostivar III
 1.  
Azra Mukail Sami Lisiçani – Kırçova İktisat  Lisesi – Gostivar III
 1.  
Reyhan Daut Hacirecep Lisiçani – Kırçova Iktısat  Lisesi- Gostivar III
 1.  
İsmetka Selaudin Şemoska Plasnitsa – Kırçova Sağlık  Lisesi – Gostivar III
 1.  
Refik Yonuz İzeiroski Kırçova Endüstri Lisesi – Gostivar II
 1.  
Ayner Abdülfeta İbraimoski Kırçova Düz Lise – Gostivar III
 1.  
Mukades Erol Telak Kırçova Sağlık  Lisesi – Gostivar II
 1.  
Amel Safiyudin Veysel Kırçova Endüstri Lisesi – Gostivar I
 1.  
Emir Nejdet Kulcioski Kırçova Endüstri Lisesi – Gostivar I
 1.  
Nuredin Süleymanoski Kırçova Endüstri Lisesi – Gostivar II
 1.  
Ehad Şefket Seydinoski Ohri Sağlık  Lisesi – Gostivar II
 1.  
Aylin Atilla Mustafa Ohri Sağlık  Lisesi – Gostivar I
 1.  
Elif İlker Hamid Ohri Sağlık  Lisesi – Gostivar IV
 1.  
İlmiye Nevzat Malik Ohri Sağlık  Lisesi – Gostivar IV
 1.  
Enver Enver Hiseinov Radoviş Düz Lise – Gostivar IV
 1.  
Erdan Aliosman Memedov Radoviş Düz Lise – Gostivar IV
 1.  
Cemal Cafer Üzeyinoski Kanatlar Düz Lise – Gostivar III
 1.  
Serdar Aliazgar Tekeşenoska Kanatlar Düz Lise – Gostivar III
 1.  
Seyran Muzafer Sinanoska Debreşte Düz Lise – Gostivar IV
 1.  
Melek Sadriya Şerifoska Debreşte Sağlık  Lisesi – Gostivar III
 1.  
Elvis Ahmet Kadriov Delçevo Endüstri Lisesi – Gostivar II
 1.  
Fetiye Bayram Recepovski Musintsi – Manastır İktisat  Lisesi – Gostivar II
 1.  
Canan Kantarova Tsırnik – Pehçevo Düz Lise – Pehçevo III
 1.  
Emrah Selahedin Abdullah Resne Sağlık  Lisesi – Gostivar II
 1.  
Zeynep Aşim Tekeşanoski Kanatlar – Pirlepe Düz  Lise – Gostivar III
 1.  
Güleryah Aguşeva Radoviş Düz Lise –  Radoviş II
 1.  
Tayfur Demir İştip Düz Lise – Radoviş II
 1.  
Orhan Memişoski Pirlepe Düz Lise – Radoviş III
 1.  
Memed Usinov İştip Düz Lise – Radoviş I
 1.  
Ersin Saliov Radoviş Düz Lise – Radoviş III
 1.  
Ceylan Mikail Demir Resne Düz Lise – Resne I
 1.  
Nalan Ercan Raif Resne Düz Lise – Resne II
 1.  
Emrah Adnan Demir Resne Düz Lise – Resne III
 1.  
Abdula Rujdi Bayram Struga Düz Lise – Struga I
 1.  
Vehbi Talat Delagojda Struga Düz Lise – Struga II
 1.  
Ayla Nasuf  Mazlum Struga Düz Lise – Struga III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

 

SrN Adı  Baba Adı  Soyadı Doğum yeri Okuduğu okul Sınıf
1. Edita Aliloska Debreşte Pedagoji Fakültesi – Üsküp I
2. Orhan Barov Radoviş Felsefe Fakültesi – Üsküp IV
3. Elis Alil Üsküp Pedagoji Fakültesi – Üsküp II
4. Meryem Tufa Gostivar Filoloji Fakültesi – Üsküp II
5. Sabri Ağa Gostivar Beden Eğitimi – Kalkandelen I
6. Sündüs Likayaz Gostivar Fen Fakültesi – Kalkandelen I
7. Sabiha Loç Gostivar Filoloji Fakültesi – Üsküp III