2018-2019 öğretim yılında, Gostivar,Teartse, Kırçova, Plasnitsa, Debreşte bölgelerinde ADEKSAM 250 öğrenciye kırtasiye yardımı dağıttı.