Türkiye ile Dayanışma Mitingine ADEKSAM olarak katılım gösterdik.