Türkiye Cumhuriyeti Üsküp Büyükelçisi Sayın Hasan Mehmet Sekizkök Abdülhakim Hikmet Doğan Eğitim, Kültür ve Sanat Merkezi – ADEKSAM’ı ziyeret etti. ADEKSAM tarafından Türkçe eğitimde yürütülen çalışmalar dile getirildi. Gostivar’da 1 Türkçe sınıfın kapatılması konusu görüşüldü. Sayın Büyükelçimiz sürecin takipçisi olacağını belirtti.