Ekim 1997 yılında Gostivar aydınının,  esnafının ve hayır severlerinin  maddi ve manevi desteğiyle  kurulan  ADEKSAM, Makedonya Türk sivil toplum teşkilatları içinde kurulmuş ilk merkez niteliğinin taşımaktadır. Buna istinaden, Makedonya genelinde: tarih, kültür, sosyoloji, halk bilimi gibi geniş bir yelpazede Türklerin eğitimini, kültürünü, sanat ve ananelerinin bekası alanındaki hacmini geliştirmek ve yaygınlaştırmak için faaliyet gösteren en kapsamlı kuruluş statüsüne sahiptir. Makedonya’da yaşayan Türk toplumunun ihtiyaçlarını tespit ederek, bu ihtiyaçların giderilmesi yönünde faaliyetler düzenlemektedir.