ADEKSAM ‘dan 2001/2002 OKUMA YILI ESNASİNDA BURS’u KAZANAN TALEBELERİN LİSTESİ

ÜNİVERSİTE TALEBELERİ

1. NURAY SAİT HUKUK ÜSKÜP
2. SEVİM ALİ FİLOLOJİ ÜSKÜP
3- SÜMEYRA ÖMER HUKUK ÜSKÜP
4. SEDAT SELİM TIP ÜSKÜP
5. MAGBULE SELİM FİLOLOJİ ÜSKÜP
6. ENES İSMAİL HUKUK ÜSKÜP
7. NURELKAİN FİLOLOJİ ÜSKÜPl
8. MELAHAT BEKİR TIP ÜSKÜP
9. HÜSREV EMİN FİLOLOJİ ÜSKÜP
10. SABRI İMEROSKI PEDAGOJİ ÜSKÜP -KOLİÇANİ
11. ENNUR BEBA FİLOLOJİ GOST1 VAR
12. ÖMER YAKUP BEDEN eğitimi GOSTİVAR-Y-BAMSA
13. ALKAN ALI < .i BEDEN eğitimi GOSTİVAR
14. AYBEYAN SELİM FEN GOSTİVAR-VRAPÇIŞT
15. EBRAR RECEP PEDAGOJİ GOSTİVAR-VRAPÇİŞT
16. ÜZCANSÜLEYMANOV PEDAGOJİ VALANDOVA
17. BİNNAZ İBOŞEVA FİLOLOJİ VALANDOVA
18. BİLGİN VEYSEL BEDEN EĞİTİMİ VALANDOVA
19- AHMET ABDÜRAMAN MAKİNE FAK. RADOV1Ş-KONÇE
20. FİKRET BAROV FİLOLOJİ RADOVIŞ-KONÇE
21. ABDÜRAHMAN ABDÜRAHMANOV PEDAGOJİ . RADOVIŞ
22. ŞENNUR SÜLEYMAN FİLOLOJİ OHR1
23. ATİCE KERİM FELSEFE OHRi
24. AYSEL DOKO PEDAGOJİ OHRI
25. NAFİYA SADİKOSKA FİLOLOJİ PİRLEPE-DEBREŞTE
26. EROL RUŞİDOSKİ TIP PİRLEPE-KANATLAR
27. BELMA BİLALOĞLU TIP YENİDOYRAN
28. ŞÜKRİYE YUSUF FİLOLOJİ KALKANDELEN
29. DERYA ALÇE PEDAGOJİ RESNE

 

LİSE ÖĞRENCİLERİ

31. HURİYE MENGA M. SAĞL.LİS. KALKANDELEN GOSTİVAR
32. LEYLA AĞA LİSE GOSTİVAR GOSTİVAR
33. SABİ HA BOLES M. SAĞL.LİS. KALKANDELEN GOSTİVAR
34. ARZU ZEKIR M. SAĞL.LİS. KALKANDELEN GOSTİVAR
35. ELİF HAZIR M. SAĞL.LİS. KALKANDELEN OOSTİVAR
36. ARZUKASO M, SAĞLIK LİSESİ GOSTİVAR GOSTİVAR
37. ŞABAN DERVİŞ M. SAĞL.LİS. KALKANDELEN RADOVLJU
38. ELVİSMEMEDOV 1 M. SAĞL.LİS. KALKANDELEN RADOVİŞ
39. BÜLENT ZÜBEROV M. SAĞL.LİS. KALKANDELEN RADOVTŞ
40. SALI MEMEDOV M. SAĞL.LİS. KALKANDELEN RADOVİŞ
41, ÖMER YAŞAR M. SAĞL.LİS. KALKANDELEN RADOVİŞ
42. MUSTAFA ELMA2 M. SAĞL.LİS. KALKANDELEN RADOVİŞ
43, HAVVA USINOVA M. SAĞL.LİS. KALKANDELEN RADOVİŞ
44. LEYLA RECEP M. SAĞL.LİS. KALKANDELEN RADOVİŞ
45. CANSEL ZEKIR M. SAĞL.LİS. KALKANDELEN MERKEZ JUPA
46. ÇENET RAHMAN M. SAĞLIK LİSESİ GOSTİVAR MERKEZ JUPA
47. AMER SKENDEROVSKİ M. SAĞL.LİS. KALKANDELEN MERKEZ JUPA
48. ŞENHAN ZEKIR LİSE GOSTİVAR MERKEZ JUPA
49. ARMIN CELO M. SAĞLIK LİSESİ GOSTİVAR MERKEZJUPA
50. KAMİL ŞEMSİ LİSE GOSTİVAR MERKEZ JUPA
5!. MUSAMET ŞEMSİ LİSE GOSTİVAR MERKEZJUPA
52. HUSNIYE AZIZ M. SAĞL.LİS. KALKANDELEN ÜSKÜP A
53. SENAD MUHSİN M. SAĞL.LİS. KALKANDELEN ÜSKÜP
54. SEMRA NECİP VİESL.-SAĞLIK LİSESİ ÜSKÜP USKUP
55. DİLEK RECEP M. SAĞLIK LİSESİ GOSTİVAR PIRLEPE -KANATLAR
56. BÜLENT YUSUFOSKİ LİSE GOSTİVAR PIRLEPE -KANATLAR
57. HÜSEYİN ARİFOSKİ LİSE GOSTİVAR PİRLRPE -KANATLAR
58. TUNCAY İLYAS’ .i İKTİSAT -GOSTİVAR KALKANDELEN-TEARÇE
59. MUALLA YAHYA M. SAĞL.LİS- KALKANDELEN KALKANDELEN-TEARÇE
60. METİN HÜSEYİN M. SAĞLIK LİSESİ GOSTİVAR KALKANDELEN-TEARÇE
61. SAFET ABDİ M. SAĞLIK LİSESİ GOSTİVAR KALKAND.-YELOVYAN
62. ÖZNUR TAHİR LİSE VALANDOVA VALANDOVA
63. İSMAİL ARİFOV İSA BEY MEDRESESİ ÜSKÜP VALANDOVA
64. CENGİZ İBRAHİM MESLEKİ LİSE GOSTİVAR VALANDOVA
65. GUNDAY ŞABAN MESLEKİ LİSE VALANDOVA VALANDOVA
66. ABDULA YAŞAR LİSE VALANDOVA VALANDOVA
67. OZAY İBRAHİM MESLEKİ LİSE VALANDOVA VALANDOVA
68. ADEM HAMIT LİSE GOSTİVAR OHRI
69. AKKAN MAHMUT LİSE OHRI OHRI
70. KEMAL ALİ İKTİSAT GOSTİVAR RESNE
71, ENİS MALO M. SAĞLIK LİSESİ GOSTİVAR DEBRE
72. AFIYA RAVMANOSKA LİSE GOSTİVAR KIRÇOVA PLASNİÇA