LİSE VE DENGİ OKUL ÖĞRENCİLERİ 2011-2012

 

 

Sr.N Adı Baba adı ve Soyadı Doğum Yeri       Sınıf
1 Aida Ahmet Kadriova Pehçevo       I
2 Kader Hamit Şemovska M.Jupa       I
3 Elmedina Akif Şemovska Mogorçe       I
4 Ceyhan Tahir Yusuf Ohri       II
5 Zuhra Fatmir İmeroska Mogorçe       I
6 Ferian Memiş Aziroska Debreşte       I
7 Mukaddes Erol Telak Kırçova       III
8 Aylin Atilla Mustafa Ohri       II
9 Azra Kemail Sami Lisiçani       IV
10 Mehida Naser Sefedinovska Debre       III
11 Zeynep Aşim Tekeşanoska Kanatlar       IV
12 Semra Zekir Sadikoska Mogorçe       II
13 Fetiye Bayram Recepovska Musinci       III
14 Razita Kamil Limanovska Debre       III
15 Reyhan Daut Hacirecep Lisiçani       IV
16 İsmetka Selaudin Şemovska Plasnica       IV
17 Elifa Fazliya Salifoska Lisiçani       IV
18 Meryem Safiudin Ali Lisiçani       IV
19 Dilek Nasi Tale M.Jupa       III
20 Sinem Mirto Süleymanoska M.Jupa       III
21 Selma Sadredin Ayroska Debre       III
22 Ayner Abdülfeta İbraimoska Kırcova       IV
23 Halime Muzaffer Süleyman Debre       I
24 Emir Selman Lokman Kalkandelen       IV
25 Nuray Erdoğan Dear Gostivar       II
26 Melek Ayrullah Adem M.Jupa       I
27 Cengiz Turhan Kamil Gostivar       IV
28 Ömer Safet Sadoski M.Jupa       IV
29 Medina Mevludin İpçeska Kırçova       I
30 Serkan Aliazgar Tekeşanoski Kanatlar       III
31 Cemal Cafer Üseyinoski Kanatlar       IV
32 Meydi Zeynel Sadikoski Kanatlar       I
33 Metin Mehmet Hanci Gostivar       I
34 Selçuk Mehmet Hanci Gostivar       I
35 Reşit Cemail Karareşit Kırçova       IV
36 Melsan Mevludin Nasufoski Plasnica       I
37 Nuredin Samet Süleymanoski Kırçova       III
38 Rahman Refet İlyas Novak       III
39 Serdar Visel Visel Debre       I
40 İmran Asan Selimoski Mogorçe       II
41 İsametin Faris İsmail Ohri       III
42 Behat İsmail Balkan Çalıklı       III
43 Faik Zenula Bayramovski Debre       III
44 Orhan Zini Skender M.Jupa       III
45 Erdeney Enver Nurevski Lisiçani       III
46 Enes Esfer Bayramovski Lisiçani       III
47 Anel Nebiya Fazlioski Lisiçani       III
48 Edis Kemal Nur Lisiçani       III
49 Enes Rujdiya Osmanoski Debre       III
50 Fatime Vesel Demiri Gostivar       IV
51 Tülay Faredin Alii A.Banisa       I

 

 

 

52 Yasemin Rezak İsmaili Gostivar       IV
53 Kübra Mütalip İslam Gostivar       III
54 Mirvetka Şefki Elmazovska M.Jupa             IV
55 Ahsen Erol Hoca Gostivar              II
56 Ganimet Ercan Melan Gostivar              II
57 Meliha İsmail Çekoviç Üsküp             IV
58 Ali Yakup Emrula Kocacik       III
59 Berat Nevzat Hocisa Gostivar       III
60 Gönül Musa Şare Gostivar       II
61 Ufuk Gazanfer Şatku Gostivar       I
62 Azemina Memedali Bafti Kalkandelen       IV
63 Serhan Abdülsamet Mamuti Kalkandelen       IV
64 Harun Ansad Alimoski Plasnica       VIII
65 Emra Ervin Alioska Kırçova       I
66 Sibela Alija Selimovska Kırçova       I
67 Azra Omer Şabanovska Kırçova       I
68 Ceyda İlmiyar Şabani Y.Banisa       II
69 Emrah Selahedın Abdullah Manastır       III
70 Sıdıka Beyazit Asanova Radoviş       II
71 Tevfik Serhan Demirov Radoviş       II
72 Nafiye Raim Demirova Radoviş       III
73 Derya Avni Üseinova Radoviş       III
74 Bariye Mammer Yaşarova Radoviş       I
75 Sinem Kurtiş Purde Gostivar       III
76 Refik İslam İzeiroski Lisiçani       II
77 Emir Nejdet Külçioski Kırçova       II
78 Muhammed Yaşar Bayraktar Gostivar       II
79 Semiran Adem Melan Gostivar       IV
80 Serpil Kadriya Demir Debreşte       I
81 Ferıan Memiş Aziroska Debreşte       I
82 Raufa Mustafa Topalovska Debreşte       I
83 Cavit Emsal Alioski Debreşte       II
84 Arben Salim Amşoski Debreşte       I
85 Nermine   Abdiyi Yelovyane       II
86 Safiye  Abdiyi Yelovyane       II
87 Erdoğan Nevzat Misimi Yelovyane       II
88 Belkis Mustafi Urviç       II
89 Elisa Cemaili Urviç       III
90 Nergüzel Dauti Urviç       II
91 İndira  İdrizi Urviç       II
92 Cenis Asani Urviş       IV
93 Meryema Celadini Urviç       IV
94 Tarık Tecettin Seyfullah Kalkandelen       II
95 Meliya Kazim Kalkandelen       IV
             
             
             
             
             
             
             
             
             
             

 

 

 

 

 

 

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ

 

Sr.No Adı Baba Adı ve Soyadı Doğum Yeri Sınıf
1 Sebil Güner Hanci Gostivar I
2 Yasin Züdi Rizvançe Gostivar I
3 Nalan İsmet Toska Gostivar I
4 Sündüz Sebaydin Likayazi Gostivar II
5 Sema Erduş Toska Gostivar I
6 Sali Abdula Ştip I
7 Bahar Beadin Aliu Gostivar  
8 Muhametnafi Maksut A.Banisa  
9 Nermin   Aydini Skudrinye  
10 Semir  Abduli Skudrinye  
11 Şaban Bekiri Rostuşa