2015-2016 Öğretim Yılı

Burs Kazanan Lise Öğrencileri Listesi

 

 

Sr.N

Adı Baba Adı ve Soyadı Yaşadığı Yer Okul Sınıf
1 Muzaffer Özcan Hıvzi Gostivar Gostivar Belediye Lisesi I
2 Mustafa Atilla Şabani Y.Banisa Gostivar Sağlık Lisesi IV
3 Ufuk Leyla Ramadani Gostivar İktisat Lisesi Gostivar IV
4 Muhammedyekin Cavit Kutişağa Gostivar İktisat Lisesi Gostivar IV
5 Hümeyra Arslan Kamber Gostivar Gostivar Belediye Lisesi II
6 Ennur Şaban Ali Gostivar İktisat Lisesi Gostivar IV
7 Emel Caferali Mazlami Gostivar İktisat Lisesi Gostivar IV
8 Gamze Ercan Vişka Gostivar İktisat Lisesi Gostivar IV
9 Melek Erol Hoca Gostivar Gostivar Sağlık Lisesi II
10 Sümeya Gadafi Aliyi Gostivar Gostivar Belediye Lisesi III
11 Özlem Bayram Tahiri Gostivar Gostivar Belediye Lisesi III
12 Nurcan Metin İdrizi Kalkandelen İktisat Lisesi Gostivar III
13 Handan Adnan Loç Gostivar İktisat Lisesi Gostivar III
14 Arzu Kurtiş Bilali Y.Banisa İktisat Lisesi Gostivar III
15 Sibel İsmet Kadri Debre Zdravko Çevkoski IV
16 Nida Ayhan Bayram Gostivar Gostivar Sağlık Lisesi III
17 Sena Sezer Karaberzat Gostivar Gostivar Sağlık Lisesi IV
18 Aleyna Atilla Aliyi Y.Banisa İktisat Lisesi Gostivar III
19 Büşra Erol Karpuzi Gostivar İktisat Lisesi Gostivar IV
20 Aysela Neşat Şabani Gostivar İktisat Lisesi Gostivar IV
21 Rabiha Mefail Ademi Vrapçişte Gostivar Sağlık Lisesi III
22 Kübra İslam Aliyi Vrapçişte Gostivar Sağlık Lisesi III
23 Onur Erhan Klinçe Gostivar Gostivar Belediye Lisesi IV
24 Filiz Faredin Ali A.Banisa Gostivar Belediye lisesi III
25 Nilüfer Ahmet Başgül Gostivar Gostivar Belediye Lisesi III
26 Semi Abdülgafur Ademi A.Banisa Moşa Piyade Kalkandelen I
27 Haci Sevdan Arif Novak Gostivar Sağlık Lisesi II
28 Raşit Zülfi Şemsi Novak Endüstri Meslek Lisesi IV
29 Nurdan Musa Aliyi Gostivar Gostivar Sağlık Lisesi II
30 Makbule Musa Şare Gostivar İktisat Lisesi Gostivar III
31 Ceylan Ercan Bilali Gostivar İktisat Lisesi Gostivar III
32 Dilara Vaedin Taravari Gostivar Gostivar Belediye Lisesi III
33 Melek Abdullah Tiro Gostivar Gostivar Belediye Lisesi III
34 Hadis Gülnear Taravari Gostivar Gostivar Belediye lisesi IV
35 Soner Oktay Tahir Çalıklı Gostivar Belediye Lisesi IV
36 Aynur Sebaedin Memedi Y.Banisa Gostivar Sağlık Lisesi IV
37 Ferdi Recep Boşnak Jupa Endüstri Meslek Lisesi I
38 Serkan Eran Matyani Gostivar Gostivar Belediye Lisesi III
39 Seren Fariz Neziri Gostivar Gostivar Sağlık Lisesi I
40 Metin Abdülsamet İsmaili Kalkandelen İktisat Lisesi Gostivar III
41 Sümbül Şaban Çako A.Banisa Gostivar Belediye Lisesi IV
42 Ali Abdula Abdulov Çalıklı Endüstri Meslek Lisesi I
43 Cihat Cevat Caf Debreşte Gostivar Sağlık Lisesi I
44 Şeyda Belkiya Taravari Gostivar İktisat Lisesi Gostivar IV
45 Şekibe Yusuf İlyazi Gostivar İsa Bey Medrese I
46 Eldin Faik Şemo M.Jupa Gostivar Sağlık Lisesi I
47 Erman Şayedin Bekir M.Jupa Gostivar Sağlık Lisesi I
48 Oktay Necaat Recep Novak Gostivar Sağlık Lisesi I
49 Musaddik Hüsref Doğan Gostivar Gostivar Belediye Lisesi III
50 Sema Ercan Muçi Gostivar Gostivar Sağlık Lisesi II
51 Ferda Musa Ömeri Kalkandelen Gostivar Belediye Lisesi IV
52 Züleyha Muharem Abazi Kalkandelen Gostivar Belediye Lisesi IV
53 Meral Cemil Saiti Kalkandelen Gostivar Belediye Lisesi IV
54 Elif Salaydin Mamuti Kalkandelen Gostivar Belediye Lisesi IV
55 Aida Rujdiya Kalaç Üsküp Yosip Broz IV
56 Zekir Ercan Aliti Zdunye Gostivar Belediye Lisesi IV
57 Mazes Musa Feyzoska Debreşte İktisat Lisesi Gostivar II
58 Almira Samiya Durakoska Debreşte Gostivar Belediye Lisesi II
59 Funda Selatin Receposki Kanatlar Gostivar Sağlık Lisesi I
60 Edisa Arafat Ramadani Skudrinye Gostivar Sağlık Lisesi III
61 Alev Zudi Adem Novak Gostivar Sağlık Lisesi I
62 Tülay Bayram Bayram Novak Gostivar Sağlık Lisesi I
63 Burçin Sebahat Alimova Dedeli Endüstri Lisesi-Kozmetik II
64 Ceniha Sunail Durmoski Debreşte Gostivar Belediye Lisesi III
65 Melike Fikret Recep Dedeli Gostivar Belediye Lisesi III
66 Neira Rujdiya Feratoski Debreşte Gostivar Sağlık Lisesi I
67 Duygu Bülent Şabanov Bahçebozu Gostivar Sağlık Lisesi II
68 Cenita Memet Sefoska Mogorçe Gostivar Sağlık Lisesi I
69 Reyhan Cüneyt Azem Resne Gostivar Sağlık Lisesi II
70 Tefida Raim Durmoska Debreşte Gostivar Belediye Lisesi II
71 Ermina İrfan Kamiloska Mogorçe Gostivar Sağlık Lisesi I
72 Atice Yusuf Feyzoski Debreşte İktisat Lisesi Gostivar II
73 Figen Elmaz Ruşitova Dedeli Gostivar Belediye Lisesi III
74 Esmedina Muammer Sinanoski Debreşte Gostivar Sağlık Lisesi I
75 Meliha Garip İmeroska Mogorçe Gostivar Sağlık Lisesi I
76 Zeynep Payazit Murati Skudrinye İsa Bey Medrese IV
77 Mediha Miftar Yakupi Skudrinye Gostivar Sağlık Lisesi III
78 Cemile Naser Fazliya Debreşte Gostivar Sağlık Lisesi II
79 Mersida Tefik Müftaroska Debre Gostivar Sağlık lisesi I
80 Derya Birol Alieva Dedeli Gostivar Sağlık Lisesi IV
81 Meliha Fadil İmeroska Debre İsa Bey Medrese IV
82 Gülsü Altay Asanova Dedeli Gostivar Belediye Lisesi III
83 Belma Deniz Şamkarova Berovo Endüstri Lisesi-Kozmetik II
84 Meliha Ayredin Kamiloska Mogorçe Gostivar sağlık Lisesi III
85 Mevlude Ahmet Suloska Kanatlar İktisat Lisesi Gostivar II
86 Kayo Ayrullah Emro Novak Gostivar Sağlık Lisesi III
87 Şaban Zekir Mustafi Vrapçişte Gostivar Endüstri Lisesi IV
88 Linda Memet Şabani Kalkandelen Nikola Şteyn III
89 Şeylan Adnan Ramadani Tearçe Nikola Şteyn III
90 Gamze Feyzulai Tearçe Nikola Şteyn III
91 Şenay Ahmet Yakupi Kalkandelen Nikola Şteyn III
92 Elanur Naci Lilai Gostivar Gostivar Belediye Lisesi III
93 Meliha Fuat Hoca Rostuşe Gostivar Sağlık Lisesi II
94 Nermin Abdullah Abdulova Dedeli Gostivar Sağlık Lisesi III

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2015-2016 Öğretim Yılı

Burs Kazanan Üniversite Öğrcencileri Listesi

 

 

 

S.N

Adı  Baba Adı ve Soyadı Yaşadığı Yer Okul Sınıf
1 Baki Turgay Rizvançe Gostivar Kalkandelen Devlet Üniversitesi-Eczacılık I
2 Ayşe Selman Lokan Kalkandelen Kalkandelen Devlet Üniversitesi-Pedagoji III
3 Sabriye Cevzet Azizi Dobridol Kalkandelen Devlet Üniv -Makedon Dili ve Edebiyatı IV
4 Burak Faruk Ali Gostivar Sv.Kliment Ohridski-Gümrük Memuru I
5 Kader Amit Şemoski M.Jupa Goce Delcev Ştip-Tıp I
6 Kaniye Refet İlyazi Vrapçişte Sv.Kiril ve Metodi-Tıp III
7 Nurdan Aydoğan Loçi Gostivar Kalkandelen Devlet Üniversitesi-Ezacılık II
8 Funda Şerif Yahyoviç Zduyne Kalkandelen Devlet Üniversitesi-İngilizce I
9 Sezer Kerim Yakupi Zduyne Kiril ve Metodi-Grafik Tasarım III
10 Hakan Hadis Kyazimi Y.Banisa KAlkandelen Devlet Üniversitesi-Beden Eğitimi I
11 Sebayet Sebahedin Likayazi Gostivar Kalkandelen Devlet Üniversitesi – Şarkiyat IV
12 Emsare Rahman Sinani Üsküp Kiril ve Metodi-Filoloji I
13 Daut ismail Cekovic Üsküp Kiril ve Metodi-Bilgisayar Mühendisliği II
14 Usamed Muso Musoski Kosovrasti Kiril ve Metodi-Felsefe IV
15 Eliz Fuat Alili Üsküp Kiril ve Metodi-Pedagoji IV