Labunişte ve Podgortsi’de Türkçe kurslarına katılan öğrenciler 6 Nisan 2019 tarihinde ADEKSAM’ ı ziyaret etti.